• Praha 14 -- V Hůrkách 2144 -- Kancelář -- Neuron online, s.r.o.
  • info@svapo.cz

Navrhneme, vyprojektujeme, dodáme, zhotovíme,
SVÁry a POkládky (SVAPO) optických sítí.

Pokládka a záfuk   Projekce a návrh kompletního řešení pokládky trubek HDPE/HFFR Projekce a návrh kompletního řešení pokládky nebo záfuk mikrotrubiček HDPE/HFFR Pokládka trubek HDPE/HFFR ...
Projekce a návrh optických tras a vyvlákňovacích plánů Projekce a návrh PON sítí Svařování rozsáhlých distribučních sítí, rozvaděčů Servis a oprava poruch optických kabelů , ...
Pokládka nebo záfuk optických kabelů:   Projekce s návrh kompletního řešení optické sítě na klíč Dodávky materiálu pro všechny typy slaboproudých sítí Realizace souvisejících slaboproudých ...
Požární bezpečnost staveb, příčky : Projekce a návrh PBŘ pro výrobní budovy a pro budovy určené k bydlení Zhotovování požárně bezpečnostních příček v budovách, výrobních ...
Zaměříme závadu. Opravíme překopnutý kabel. Svaříme optické vlákno. Vytvoříme dočasný bypass.
Vyjednáme souhlasy s budovaním/rekonstrukcí SEK Připravíme smluvní dokumentaci. Nabízíme hotové akvizice. Předchozí Další

Josef Kolařík

Projekce, dokumentace, požárně bezpečnostní řešení
josefk@svapo.cz

Jan Trefil

Řízení projektů (trubky optika), svařování optiky
info@svapo.cz

Jan Kratochvíl

Hlavní Technik